Purchase This Book
This is an external link.

Izinto Zimane Ukwenzeka

Published By - Siyabonga Ndwandwe
Author - Siyabonga Ndwandwe

Book Description


UNomalanga intokazi ekhulele emakhaya inephupho lokuba ngumhlengikazi.Uyithembalabazali bakhe ,kepha ukufika kukaQhubu isoka lamanyala empilweni yakhe kuyamzamazamisa.UGcinileuzithola ethandana naye esengasekho efundela esikoleni usisi wakhe.Ezomuzi zinzima njengoba uMaNxumalo kanye noSIthole isiphenduke impaka nekati ebaleni.Impilo yasedolobheni iyaheha ayifani neyasemakhaya. UThobani emva kokuba igandayiwe inhliziyo kaNomalanga uyayithoba iphinde ivuseleleke ekuthandeni futhi.


Reviews


8.5 Superb Based on 4 reviews
Food Quality
9.0
Service
9.5
Punctuality
6.0
Price
6.0
There are no reviews at the moment! Be the first to review Add Review