Menu

Rev. Dr. Peleha

Joined - Thursday 12th of August 2021
Verified author

Rev. Dr. Mosuoa David`Desmond PELEHA o hlahetse Hloholwane (Clocolan) ho la Free State. O ile a qala dithuto tsa hae sekolong sa Kgutlisi hona Hlohlolwane, a nto fetela ho la Gauteng ho ya ntsetsa dithuto tsa hae pele.  Ka morao ho moo a phethela lengolo la mophato wa 10, a nto ya dikolong tse phahameng moo a ileng ntshetsa dithuto tsa hae le ho phethela mangolo a latelang: Botitjhere (PTD), HED, BA (Ed), BA (Hons), Theology, Liacentiate, (DipTheo), (BTh), (M.Th.) le la (D.Th.). Ha jwale o sebetsa e le Moruti le Titjhere, e bile ke Marriage Officer.

CONTACT NUMBER:

+27828637489

ADDRESS:

Your Address Here

WEBSITE ADDRESS

-

Books From Rev. Dr. Peleha

View More

View All